Hornady Lubes, Cleaners & Polishes One Shot Gun Cleaner 5.0 Oz

Hornady Lubes, Cleaners & Polishes One Shot Gun Cleaner 5.0 Oz
Brand: Hornady
230 NOK
Kjøp nå

Hornady Lubes, Cleaners & Polishes One Shot Gun Cleaner 5.0 OzHornady® One Shot® with DynaGlide Plus® is a revolutionary formula developed to prevent firearm malfunctions caused by a buildup of lubricants and grime.Faresetninger: H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .H361f Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.H315 Irriterer huden.H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.